Runebergskören uppvaktade Runeberg med sång

Runebergskören sjöng i dag 5.2.2109 vid både Runebergstoden och utanför skaldens hem här i Borgå. Kören sjöng Vårt Land till melodi av både Pacius och Runeberg. Kören framförde dessutom Suomissång, Borgås egen sång, Modersmålets sång och Källan. Den senast nämnda sjöngs utanför Runebergs hem dit kören anlände i ett fackeltåg som leddes av den lokala FBK föreningen. Traditionen att uppvakta nationalskalden på Runebergsdagen började på 1920-talet.

Kejsarkörens tavla

Sångarkören MM (grundat 1878 fr.o.m. 1896 Sällskapet MM) hade ett ganska nära förhållande med det ryska hovet på 1880-talet. Tavlan på bilden avbildar den s.k. Kejsarkörens alla uppträdanden före och under kejsarbesöket i Finland 1885. Överst är monogrammet A III inflätat i M, som står för Alexander och Maria, i en vapensköld med sköldtäcket i purpur med hermelinfoder. Den danska prinsessan Dagmars officiella namn som kejsarinna var Maria Fjodorovna (ibland skrivet Feodorovna). På bägge sidor om monogrammet är de finska landskapsvapnen avbildade. Större delen av tavlan upptas av ett bildkollage på alla korister. Nedre kantens vinjettbilder visar, från vänster, kejsarparets avsked 10.8 med uttåg ur Studenthuset som första bild, sedan kören sjungande vid kejsarens ångslup. I mitten ses kören uppställd i Universitetets solennitetssal. Bilden avbildar scenen då kejsarparet steg upp på estraden för att avtacka kören. Till höger om den centrala bilden kören serenaderande kejsarparet på slottsgården, 9.8, och sist en bild på universitetet. Bilden flankeras av kolonner, där blå sköldar med ett lagerkransat M krönt med en sexuddig stjärna hänger, bildande MM. I bården titlarna på några sånger som hörde till repertoaren: Kejsarhymnen, Kong Kristian, Olof Tryggvason, Ångbåtssång, Ett bondbröllop, Vårt land, Nur im Hertzen (under hamnbilden) och Der är ett yndigt land (under bilden på scenen vid slottet).

Tavlan har nyligen konserverats på Ateneum av statens konstmuseers konservatorer.

I Sällskapet MM.s 50-årshistorik finns en entusiastisk skildring av sången för kejsarinnan på Mariadagen den 3.8.1885, och dubbelkvartettens resa till Peterhof:
Ur ”kejsarkörsverksamheten utvecklades nu i MM:s periferi en märklig hovtillvaro, mer eller mindre privat bedriven…att det bland växlande grupper av sångare blev en flerårig vana att per ångslup eller roddbåt hålla serenader och uppvaktningar för de kejserliga i skärgården, mellan Pellinge och Runsala. Ibland rörde det sig om privatinitiativ, ibland om ”allerhögsta önskan”. Inte nog härmed, det blev vanligt att i Peterhof uppvakta kejsarinnan med sång den 3 augusti, ”på morgonen af Dess Höga Namnsdag”.Även kejsaren uppvaktades på sin gemåls tillskyndan vid skilda tillfällen. Anblicken av glada echaufferade sångarkumpaner, specialtransporterade mellan kejserliga sommar- och vinterslott, åkande i gardisteskorterade hovvagnar, strövande genom palatssalarna med champagneglaset i hand syns eftervärlden obegriplig och fantastisk. …Låt oss inte döma våra hovmän för hårt. Kanske motverkade och fördröjde de i någon mån det förtryck som snart skulle nå Finland. Kanske deras spring i palatstrapporna en tid kunde försvaga intrycket av mycket farligare personers audienser.”…

I 100-årshistoriken är man (Roger Bergman) betydligt mer återhållsam. Skildringen är ändå rätt dråplig:
”Företaget kejsarkören” ligger i MM:s periferi och kan här bara helt kort beröras. Kejsarparet jämte tronföljare gästade Finland sommaren 1885. På universitetsrektors initiativ sammansattes då, inte utan diplomatiska förvecklingar, en manskör för att uppvakta och konsertera i samband med det höga besöket. Det hela blev en framgång, som kulminerade i att dirigenten i Solennitetssalen…fick kyssa Hennes Majestäts hand.
Ett i sanning surrealistiskt kapitel i manskörsångens i Finland historia!

Suomen Mieskuoroliittos Vinterdagar i Tusby 9.3.2019 (artikel på finska)

Suomen Mieskuoroliiton seuraavat Talvipäivät järjestetään Tuusulan Gustavelundissa maaliskuussa. Pääpäivänä on lauantai 9.3.2019. Mieskuoroseminaarissa klo 12.30 alkaen paneudutaan hyvinvointiteemaan ”Laulava mies – hyvinvoiva mies”. Alustukset peilaavat mieskuorojen hyväätekevää vaikutusta ja antavat samalla keinoja laajempaan paikalliseen näkyvyyteen ja sitä kautta uusien laulajien rekrytointiin. Tapahtuma on avoin kaikille mieskuoroaktiiveille, laulajille ja aveceille, myös muille kuin Suomen Mieskuoroliiton jäsenille.

Seminaarissa käsitellään seuraavanlaisia aiheita alustusten ja keskustelun kautta hyviä käytänteitä jakaen:
– Miten mieskuorot voisivat omalla alueellaan jakaa hyvinvointia ja toimia toisten miesten hyväksi? (Joonas Kekkonen, Miessakit ry)
– Isä-lapsi-muskaritoiminta (Joensuun Mieslaulajat)
– Mieskuoron arvot ja niiden toteutus käytännössä (Uudenkaupungin Laulu-Veikot)
– Opintokeskus Siviksen aikuiskoulutustuen hyödyntäminen mieskuorojen toiminnassa (OK Sivis)
– Suomen Mieskuoroliiton uuden Serenadeja-nuottikokoelman julkaisu

Talvipäivien mieskuorokonsertissa Tuusulan kirkossa klo 19 kuullaan Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehiä Paavo Hyökin johdolla, ja konsertin ohjelmassa on luvassa myös paikallisväriä Tuusulan Mieslaulajien muodossa. Kaikki tapahtuman osallistujat yhdistävät voimansa konsertin suurkuoronumeroissa:
– Armas Järnefelt: Pois meni merehen päivä
– Leevi Madetoja: Hän kulkevi kuin yli kukkien
– Jean Sibelius: Finlandia-hymni

Konsertin jälkeen palataan Gustavelundiin jatkamaan iltaa illallisen merkeissä.

Tapahtuman osallistumismaksu on 99 euroa/henkilö sisältäen lauantaina 9.3.2019 mieskuoroseminaarin ja liittokokouksen, mieskuorokonsertin sekä lounas- ja illallisruokailut. Tapahtuman ilmoittautuminen päättyy 31.1.2019. Ilmoittautumiset voi tehdä joko kuoro- tai henkilökohtaisesti sähköisellä lomakkeella: https://goo.gl/forms/I3jsbC02g4y4IJ9G2

Lisätietoja: www.mieskuoro.fi/talvipaivat2019/

Matti Hyökki tilldelades Pro Finlandia

Republikens president har tilldelat Pro Finlandia –medaljen åt Matti Hyökki.

Matti är MK200-projektets konstnärliga ledare. Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden har sedan 1945 tilldelats författare och konstnärer. Musikdoktor Matti Hyökki har fungerat som lektor och professor vid Sibelius-Akademins körledarutbildning (1982-2014) och som konstnärlig ledare för Ylioppilaskunnan Laulajat (YL, 1980-2010), Nyslotts Operafestivalkör (2008-) och  Laulu-Miehet (LM, 1998-). Matti Hyökki har länge haft en central position i den Finländska körkulturen. Hyökki har lett över 200 uruppföranden och hans konstnärliga arbete innehåller över 50 inspelningar, varav en del är belönade skivor av vår egen tids körmusik, förutom också de mest centrala Finländska kompositörernas som Jean Sibelius, Toivo Kuulas, Leevi Madetojas, Selim Palmgrens, Eino Linnalas, Erik Bergmans (heltäckande) och Einojuhani Rautavaaras hela, manskörsproduktion.

STM:n Mieskuoropäivät Turussa 26.1.2019

Suomen Työväen Musiikkiliiton Mieskuoropäiviä vietetään Turussa 26.1.2019. Tapahtuma käynnistää STM:n mieskuorojen osalta Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta -juhlavuoden. Mieskuoropäivät on STM:n perinteinen tapahtuma, joka kokoaa 1–2 vuoden välein liiton mieskuoroja yhteen konsertoimaan ja kilpailemaan yhtyelaulukilpailussa.

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Turussa, Turun seudun musiikkiopiston tiloissa (Mestarinkatu 2, Turku). Tapahtuman isäntäkuorona toimii Turun Työväenyhdistyksen Mieskuoro Lauluveikot. Tapahtumaan osallistuu kuoroja Turun lisäksi Nokialta, Hyvinkäältä, Harjavallasta ja Ruotsinpyhtäältä.

Mieskuoropäivien ohjelmassa on yhtyelaulukilpailu, jonka tuomareina toimivat laulupedagogi Kati Helasaari, laulupedagogi Kirsti Tuominen ja musiikkikriitikko, pianopedagogi Johanna Tiensuu. Mieskuoropäivien konsertissa (liput 15 €) kuullaan kuorojen ja lauluyhtyeiden lisäksi kaikkien tapahtuman osanottajien muodostaman suurkuoron esityksiä. Konsertissa myös julkistetaan yhtyelaulukilpailun voittaja. Mieskuoropäivät huipentuu perinteiseen mieskuorokaronkkaan.

Lisätietoja: www.musiikkiliitto.fi