Inlägg av Jan Salvén

Runebergskören uppvaktade Runeberg med sång

Runebergskören sjöng i dag 5.2.2109 vid både Runebergstoden och utanför skaldens hem här i Borgå. Kören sjöng Vårt Land till melodi av både Pacius och Runeberg. Kören framförde dessutom Suomissång, Borgås egen sång, Modersmålets sång och Källan. Den senast nämnda sjöngs utanför Runebergs hem dit kören anlände i ett fackeltåg som leddes av den lokala […]

Kejsarkörens tavla

Sångarkören MM (grundat 1878 fr.o.m. 1896 Sällskapet MM) hade ett ganska nära förhållande med det ryska hovet på 1880-talet. Tavlan på bilden avbildar den s.k. Kejsarkörens alla uppträdanden före och under kejsarbesöket i Finland 1885. Överst är monogrammet A III inflätat i M, som står för Alexander och Maria, i en vapensköld med sköldtäcket i purpur […]

Matti Hyökki tilldelades Pro Finlandia

Republikens president har tilldelat Pro Finlandia –medaljen åt Matti Hyökki. Matti är MK200-projektets konstnärliga ledare. Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden har sedan 1945 tilldelats författare och konstnärer. Musikdoktor Matti Hyökki har fungerat som lektor och professor vid Sibelius-Akademins körledarutbildning (1982-2014) och som konstnärlig ledare för Ylioppilaskunnan Laulajat (YL, 1980-2010), Nyslotts Operafestivalkör (2008-) och  Laulu-Miehet […]