Här hittar du de grafiska instruktionerna och Jubelårets logon i olika former. Materialet är uppdelat så att du kan ladda de vanligaste enskilda logona åt dig själv i PNG format och i olika format i en ZIP-fil. Du kan alternativt ladda ner hela det grafiska materialet i en stor ZIP-fil med alla olika logotyper i olika versioner och format.

MK200 grafiska instruktioner

Ladda härifrån de enskilda vanligaste logotyperna:

MK200_Logo_utan_text_blå_utan_bakgrund
MK200_Logo_utan_text_vit_utan_bakgrund
MK200_Logo_stämpel_blå_utan_bakgrund
MK200_Logo_stämpel_vit_utan_bakgrund
MK200_Logo_text_blå_utan_bakgrund
MK200_Logo_text_vit_utan_bakgrund
MK200_Logo_horisontal_text_blå_utan_bakgrund
MK200_Logo_horisontal_text_vit_utan_bakgrund
MK200_Facebook_Banner
MK200_Litet_Mediapaket_Körer (Zip) (innehåller samtliga ovanstående logotyper)

Ladda härifrån hela det MK200 grafiska materialet i ZIP-format som, förutom de grafiska instruktionerna också, innehåller samtliga logon i olika format. (ZIP filens storlek är 192 MB)
Fonter (Tinos och Barlow Semi Condensed)
• Digital RGB (JPG, PNG, Illustrator, PDF)
• Print CMYK och PMS (EPS, Illustrator, PDF)