Projektgrupp

Jan Salvén

Jan Salvén

MK200 Projektets ordförande
Matti Hyökki

Matti Hyökki

MK200 Projektets konstnärliga ledare
Hasse Lillkull

Hasse Lillkull

FSM ordförande
Henrik Wikström

Henrik Wikström

FSM konstnärlig ledare
Paavo Hyökki

Paavo Hyökki

SMKL konstnärlig ledare
Aino Herranen

Aino Herranen

SMKL verksamhetsledare