Runebergskören uppvaktade Runeberg med sång

Runebergskören sjöng i dag 5.2.2109 vid både Runebergstoden och utanför skaldens hem här i Borgå. Kören sjöng Vårt Land till melodi av både Pacius och Runeberg. Kören framförde dessutom Suomissång, Borgås egen sång, Modersmålets sång och Källan. Den senast nämnda sjöngs utanför Runebergs hem dit kören anlände i ett fackeltåg som leddes av den lokala FBK föreningen. Traditionen att uppvakta nationalskalden på Runebergsdagen började på 1920-talet.